Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo jsme 

Křesťanský sbor Domažlice je společenstvím křesťanů řadícím se k evangelikálně – charismatickému proudu protestantských (evangelických) církví. Jsme jedním z mnoha samostatných evangelikálně-charismatických sborů s důrazem kladeným na Bibli jako Boží Slovo i na přítomnost a působení Ducha Svatého. Pod pojmem evangelikální rozumíme, že opravdovým křesťanem podle Bible se člověk stává osobním přijetím oběti Pána Ježíše Krista na kříži, a charismatickou to, že věříme v působení a dary Ducha svatého tak, jak je o tom psáno v knihách Starého a Nového zákona.

Chceme být sborem, který nabízí nevěřícím cestu ke spasení (záchraně) z věčného zavržení, skrze víru v Ježíše Krista, a těm, kteří již uvěřili, povzbuzení a pomoc při prohloubení jejich vztahu s Bohem. Spojuje nás to, že jsme poznali Pána Ježíše, který odpustil naše hříchy a proměnil naše životy. Křesťanství tak pro nás není jen nějaká tradice či věc minulosti, ale pomáhá nám v našem každodenním praktickém životě. 

Jsme součástí širokého spektra evangelikálních sborů v naší zemi a po celém světě. Chceme spolupracovat se všemi znovuzrozenými křesťany, bez ohledu na jejich sborovou či církevní příslušnost. Věříme, že křesťanem se může člověk stát jen na základě osobní zkušenosti s Bohem, po které se pro něho svobodně rozhodne. Na základě této zkušenosti začne být Bůh pro člověka reálný a jeho život se začne proměňovat. Věříme, že Bible je slovo od Boha, které nám dává pravdivé údaje o něm. V Domažlicích existuje Křesťanský sbor od června 1992. Jsme zapsáni ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni jako zapsaný spolek - nezisková organizace. Veškeré náklady spojené s činností našeho sboru jsou hrazeny z dobrovolných darů. Nesouhlasíme a odsuzujeme každý druh rasové, etnické a náboženské diskriminace.