Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cíl činnosti podle našich stanov

Spojení fyzických osob, které vyznávají křesťanskou víru podle Bible a usilují o její šíření.

Šíření křesťanské víry osvětovou, vzdělávací a charitativní činností.

Příprava křesťanských pracovníků pro křesťankou službu.

Podle svých možností poskytování pomoci občanům, kteří se nacházejí v nouzi (nemocným,sociálně slabým, drogově závislým, alkoholikům, a podobně).

Vyvíjení humanitárních aktivit ke zmírnění utrpení obyvatel z oblastí zasažených ekonomickými problémy, přírodními katastrofami a válkami.

 Záměr sboru

 Pět klíčových slov

 Mt 22- 34-40, Mt 28-18-20, Sk 2,41-42, Sk 2,46-47, Sk 5,42

 Modlitba: Modlitbou,chválou a uctíváním oslavujeme Boží přítomnost

 Poslání: Evangelizací přinášíme lidem Boží slovo

 Společenství: Členy Boží rodiny zahrnujeme do svého společenství

 Učednictví: Učednictvím přivádíme křesťany ke zralosti

 Služba: Službou Bohu a lidem odpovídáme na Jeho lásku

 Vyjádření záměru našeho sboru

 Přivést lidi k Ježíši a ke společenství v Těle Kristově.

 Pomáhat jim růst do Kristovy zralosti.

 Vystrojit je k službě v církvi.

 Pomoci jim k naplnění životního poslání ve světě.

 Aby Bůh byl skrze toto všechno uctíván a oslaven.